...

Alat bez kog se ne može

S obzirom da su boreri specijalnih oblika dizajnirani da olakšaju rad stomatologu, treba izdvojiti borer sa oznakom 844 F/C kod koga je zaobljeni vrh presvučen finim česticama, a ostatak radnog dela grubim česticama. On na sebi ima dve oznake: crvenu i zelenu. Upotrebom ovih borera, ubrzava se rad, jer se istovremeno dobija fino obrađena demarkacija…

Pročitaj više

...

Zašto je Hydrorise„rising star“ otisnih materijala?

Jedino pravilan izbor tehnike otiskivanja, kašike i materijala, omogućava da otisak verno reprodukuje trodimenzionalni status implantata i periimplantatnog mekog tkiva. Nedovoljno jasan ili deformisan otisak, pruža netačne informacije o položaju vrata implantata, ugrožava tzv.„passive fit“ nadoknade, doprinosi nastanku i akumulaciji neželjenih napona i stresa na komponente implantatnog sistema, što je uvod u komplikacije i neuspeh

Pročitaj više

...

Znanje – jedina garancija zaštite od širenja infekcije

Evropski standardi i procedure ispitivanja podložni su stalnom unapređivanju kako bi obezbedili što veću sigurnost u realnim uslovima stomatološke i opšte medicinske prakse. Ovo znači da postoje i ranije verzije standarda koje mogu biti značajno blaže po pitanju parametara koje zahtevaju.

Pročitaj više

...

Minimalno invazivna estetska restauracija teške dentalne fluoroze – kombinacija infiltracije smolom i kućnog beljenja

Dentalna fluoroza je poremećaj koji karakteriše hipomineralizacija zubne gleđi prouzrokovana viškom fluora u toku procesa formiranja gleđi. Manifestuje se kao spektar vizuelnih promena koje prouzrokuju različite stepene unutrašnjih diskoloracija zuba i, u nekim slučajevima, fizičko oštećenje strukture zuba. Ozbiljnost stanja zavisi od doze fluorida, dužine trajanja izloženosti i starosti pacijenta u periodu apsorpcije fluorida.

Pročitaj više

...

Vertise Flow poznato rešenje za stare probleme

Kompanija KERR, jedan od pionira u proizvodnji kompozitnih materijala, još 2009. godine, na tržištu je predstavila inovaciju u vidu materijala koji je namenjen za rešavanje problema postoperativne preosetljivosti. Unapređenjem i spajanjem dve vrste materijala, adhezivnih sistema i tečnih kompozita, došlo se do mogućeg rešenja kako osetljivosti tako i brzine primene.

Pročitaj više

...

Race EVO novi rotirajući endodontski instrumenti – Doc. dr Tatjana Savić-Stanković

Sa neuporedivom otpornošću na ciklični zamor, optimizovanom i neagresivnom efikasnošću rezanja dentina i umanjenim efektom ”ušrafljivanja”, RACE EVO je prvenstveno dizajniran da bude siguran. Ovakva posebna i specifična termička obrada novog instrumenta omogućava izvanredna mehanička svojstva, koja omogućavaju veću brzinu a time i brži i prijatniji tretman za pacijente.

Pročitaj više

...

Polutrajne restauracije – pre konačnog tretmana

Pored zaštite zuba, koji je usled gubitka tvrdog tkiva prilikom preparacije, razvio osetljivost na hemijsku, termalnu i mehaničku iritaciju, fiksna privremena rešenja takođe služe za privremeno uspostavljanje oblika i boje zubne anatomije, što pacijentu omogućava prikaz budućeg izgleda restauracije.

Pročitaj više

...

Restauracija centralnih inciziva nakon izbeljivanja svih zuba

Menjanje ispuna pre izbeljivanja nije preporučljivo jer nismo sigurni u konačni ishod procedure. Ispuna tj. sam materijal za ispune ne može menjati boju, pa možemo dobiti tamniju nijansu nakon izbeljivanja zuba (Slika 1). Nakon procedure izbeljivanja neophodno je sačekati 10-14 dana kako bi se postigla dobra jačina veze kompozitnog materijala sa tvrdim zubnim tkivima i …

Pročitaj više

...

Biodentine – klinička primena kod pulpotomije anteriornih i posteriornih mlečnih zuba

U poslednje vreme korisnici i kliničari izrazili su zabrinutost po pitanju bezbednosti upotrebe stomatoloških materijala kod dece. Istraživnja koja su sprovedena u oblasti biokeramike, vođena mineral trioksid agregatima (MTA) dovela su do uzbudljivog napretka u terapiji vitalne pulpe mlečnih zuba.

Pročitaj više